Názov prevádzky:
Auto BNP, a.s.
Sídlo prevádzky:
Vrakunská 1
821 06 Bratislava
Právna forma:
Telefón:
Fax:
E-Mail:
IČO
31352901
Sídlo spoločnosti:
Vrakunská 1, 821 06 Bratislava
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020329157
IBAN:
BIC
GISA