Názov prevádzky:
Auto BNP, s.r.o.
Sídlo prevádzky:
Vrakunská 1
SK-821 06 Bratislava
Právna forma:
Sro
Telefón:
+421 2 40 252 860
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
5286/B
Sídlo súdu:
Bratislava I
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020329157
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Kód banky:
1100
Číslo konta
2628704539
IBAN:
SK8311000000002628704539