Názov prevádzky:
Auto BNP, s.r.o.
SEAT Predaj - Servis
Sídlo prevádzky:
Vrakunská 1
821 06 Bratislava
Právna forma:
Telefón:
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
Sídlo súdu:
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
IBAN:
BIC: